Nepals generalkonsulat Sverige

Välkommen till Nepals generalkonsulat Sverige.

För visumansökan hämta de två dokumenten nedan, Visumansökan och Anvisningar för visumansökan.

Generalkonsulatets adress är

Nepals generalkonsulat Sverige
Box 7199

103 88 STOCKHOLM

Telefon: 08-611 90 32

FAX: 08-611 91 40

e-post: r.dahlman@dab.se

Visumformulär

Anvisningar för visumansökan

 

Klicka på länken för att komma till Vänskapsföreningen Sverige-Nepal
Resor, hotell m.m. Asienguiden
Vad gäller vaccinationer se världshälsorganisationens (WHO) hemsida: Vaccination
Hjälp med Reseplanering