Home

Nepals Generalkonsulat Sverige

Välkommen till Nepals generalkonsulat Sverige.

För visumansökan hämta de två dokumenten nedan, Visumansökan och Anvisningar för visumansökan.

Generalkonsulatets adress är

Nepals generalkonsulat Sverige

Box 7199

103 88 STOCKHOLM

Telefon: 08-611 90 32

FAX: 08-611 91 40

e-post: r.dahlman@dab.se

Foto: Sofia Johnsson (© 2016)

Klicka på länken för att komma till Vänskapsföreningen Sverige-Nepal


Resor, hotell m.m. Asienguiden


Vad gäller vaccinationer se världshälsorganisationens (WHO) hemsida: Vaccination


    Hjälp med Reseplanering

© Copyright 2015. All Rights Reserved.